BẢNG CHI PHÍ GIỮ HÀNG
Miễn phí 3 ngày đầu tiên
Sau 3 ngày: Hóa đơn <2 triệu phí giữ kho là 3% trên tổng hóa đơn những món đang giữ hàng tại kho
Sau 3 ngày: Hóa đơn >=2 triệu phí giữ kho là 2% trên tổng hóa đơn những món đang giữ hàng tại kho
Thời hạn giữ kho không quá 7 ngày. Sau 7 ngày Khách hàng sẽ mất cọc và hàng hóa sẽ xả ra và bán lại cho khách hàng khác. 
Trường hợp bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai, lấy lại mặt bằng kinh doanh, những nguyên nhân khách quan
thì Thiên Tiến hỗ trợ giữ hàng tối đa là tổng 15 ngày (giảm lại 1% phí giữ hàng)
Trong quá trình lưu giữ tại kho, những trường hợp xảy có thể xảy ra như trầy xước hơn lúc xem hàng, gỗ bị nở do mưa, kính vỡ,,…
Nếu có sự hao mòn khi xảy ra trong quá trình lưu kho thì Thiên tiến chịu phí trả lại khách, tối đa là 10% (giá trị sản phẩm sau khi đã giảm)
Phí được tính từ khi Hóa đơn tại quầy in ra, không phân biệt hàng đã đi hay vẫn đang ở tại kho
TH: vì một số lý do, Thiên Tiến không thể giao hàng cho khách, thì sẽ hoàn trả lại cọc và bồi thường thêm 30% số tiền đã cọc.