CHÍNH SÁCH VỀ THANH TOÁN
Cọc tối thiểu 30% để kế toán làm làm hóa đơn giữ hàng.
Và được thanh toán hết sau tại thời điểm bàn giao xong hàng hóa.
Sau khi đã bàn giao, nếu khách hàng không thanh toán sẽ phải chịu thêm phụ phí chậm thanh toán, phí 3% giá trị chưa thanh toán.
Nhưng không quá 5 ngày. Nếu sau thời hạn chậm thanh toán 5 ngày kể từ khi bàn giao thì Thiên Tiến có quyền lấy lại hàng hóa, thu hồi lại với giá trị 90%, chưa bao gồm chi phí phát sinh kèm theo như phí vận chuyển, phí hao mòn hàng hóa,….( phí này người mua chịu)